1. DİJİTAL KÜTÜPHANE

  Amacımız, üniversitelerde okutulan bütün dersler için ders materyali havuzu oluşturarak, öğrencilerin kaynak havuzlarını genişletmek, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Dijital Akademi sayesinde, web tabanlı, akıllı cep telefonu ve tabletler üzerinden derslerle ilgili kaynaklara erişimi sağlanacaktır.

  Ayrıca akademisyenlerin kitap, doktora ve yüksek lisans tezlerinin yayınlanması, bunların dışındaki bilgi birikimlerini, platform üzerinden öğrencilere ve ilgililere ulaştırmasını sağlayıp, başta öğrenciler olmak üzere topluma, bilgiye, ücretsiz erişim hakkı sağlanması hedeflenmektedir.

 2. Dijital Kütüphane Ana Ders Materyalleri

  Dijital Akademik Kitaplık

        Ders Kitapları
        Sesli Ders Kitapları


  Makale Ve Tezler

        Makaleler
        Yüksek Lisans Tezleri
        Doktora Tezleri  Öğretim Üyesi Ders Notları

        Ders Anlatım Sunumları
        Öğretim Üyesi Onaylı Öğrenci Notları
        Ders anlatım Videoları
        Çıkmış Sorular ve Cevaplar


  Öğrenci Ders Notları

 3. Dijital Akademik Kitaplık

  Ders kitaplarının dijital veya sesli formatta sunulduğu bölümdür. Dijital Kütüphane'de paralı olan bölüm akademik kitaplık bölümüdür. Öğretim üyelerinin kitapları daha ucuz fiyatlarla satışa sunularak daha çok kitabın satılması ve öğrenciler tarafından okunması sağlanacaktır.

  Böylece, hem öğretim üyelerinin telif gelirlerinin artması sağlanacak, hem de kayıt dışılık önlenecektir. Öte yandan, öğrencilerin akademik kitaplara ucuz fiyatlarla ulaşmaları sağlanacaktır. Akademik kitaplığın bir başka faydası, öğretim üyelerinin kitaplarını devamlı olarak güncelleme olanaklarının sağlanması olacaktır. Bu bölümde piyasa tarafından çok az sayıda da talep edilse de söz konusu kitapların bulunması sağlanacaktır.

  Talep edilen kitaplara kolay ulaşım web ve akıllı cep telefonu ve tablet üzerinden satın alınan kitapların her an öğrencinin yanında olmasını mümkün olacaktır.

  Bilindiği gibi, dijital kitaplara ek olarak sesli kitaplar; sosyal sorumluluk projesi kapsamında görme engellilerin bilgiye ulaşmasını hedeflemektedir. Öte yandan, Sesli Kitaplar öğrencilerin de okumak için müsait olmadıkları ortamlarda bile dinleme yoluyla kitapları takip etmelerini sağlayacaktır.


 4. Makale ve Tezler

  Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin veya akademisyenlerin bilgi birikimlerini platform üzerinden öğrencilere ve topluma ulaştırmalarını hedefler.Böylece talep edenler için bilimsel olarak hazırlanmış çalışmalar, ücretsiz ulaşılabilir kaynak havuzunda sağlanacaktır. Ayrıca, yayınlanmayan bir çok tez dijital olarak yayımlanarak toplumun bilgiye ulaşması kolaylaştırılacaktır.

  Öğretim Üyesi Ders Notları


  Öğrenciye aynı derslerin notlarını farklı öğretim üyeleri ile sunan bölümdür. Bu bölüm aracılığıyla öğrenciler, farklı öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış ders sunumlarına, ders notlarına veya ders anlatım videolarına kolayca ulaşabileceklerdir.

  Bu bölümde sınavlarda sorulmuş sorular yayımlanacaktır. İçeriklerin tümünün ücretsiz olması ile öğrencinin eğitimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu yapı hocanın bilgi birikimi ve öğrenciyi ortak platformda buluşturup, bilgiye ulaşımın ücretsiz olması ile de öğrenciye fırsat eşitliği sağlayacaktır.

  Öğrenci Ders Notları


  Öğrenciler tarafından hazırlanan ders notları da öğrencilerin çokça tercih ettiği bir diğer ders materyalidir. Fotokopilerden satın alınan ders notları bu platform sayesinde artık çok daha ulaşılabilir ve ücretsiz paylaşım ile öğrencilere sunulacaktır.Amacımız     Üyelik Sözleşmesi     Satış Sözleşmesi     Gizlilik İlkesi     Güvenlik İlkesi     Tüketici Yasası     İletişim